1. 12/09/2018

  Dit liveblog is gesloten

  Einde van het debat. Ronde twee levert geen nieuwe inzichten op. De partijen verbazen zich over de hardheid waarmee Harbers stelt dat het juist de bedoeling van het kinderpardon was dat het weinig kinderen soelaas biedt.

  De coalitie steunt het aangekondigde onderzoek naar de asielprocedures, de oppositie vraagt zich vooral af of het geen vorm van tijdrekken is van de staatssecretaris. Ze vragen Harbers ervoor te zorgen dat het onderzoek geen jaar op zich laat wachten. 

  © ANP
 2. 12/09/2018

  Einde van de eerste termijn

  Harbers is klaar met zijn beantwoording. We gaan door met een - volgens voorzitter Futselaar 'zeer korte' tweede termijn, waarin de partijen nog eenmaal kunnen aangeven hoe ze over de situatie denken. 

 3. 12/09/2018

  De staatssecretaris laat er geen twijfel over bestaan. Dat de kinderpardonregeling nu niet veel asielkinderen soelaas biedt was 'precies de bedoeling'. De ruimere toekenning van de regeling was eenmalig in 2013. Daarna moest geen valse hoop blijven worden gewekt, stelt hij. 

  © ANP — Mark Harbers
 4. 12/09/2018

  Harbers benadrukt dat er 'geen enkele aanwijzing' is dat er dingen verkeerd zouden zijn gegaan bij het dossier Lili en Howick, maar laat de inspectie desalniettemin onderzoek doen. Hij wil graag de 'feiten in beeld' brengen. 

 5. 12/09/2018

  ,,Hier spreekt totaal geen urgentie uit om de problemen aan te pakken", oordeelt Fritsma (PVV) over Habers opmerking het het onderzoek naar de procedures wel een jaar kan gaan duren. ,,Het is puur tijdrekken, doe dat niet." 

  Hij wijst er opnieuw op dat er al een commissie naar de problemen gekeken heeft. Harbers benadrukt dat daarbij alleen gekeken is naar het toezicht bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

 6. 12/09/2018

  Het onderzoek naar de asielprocedures moet 'ergens volgend jaar' afgerond zijn. Dat is een tegenvaller voor ChristenUnie-Kamerlid Voordewind. 

 7. 12/09/2018

  Harbers ontkent met klem de aantijging van Fritsma (PVV) dat alle media-aandacht en gelobby op de achtergrond tot dit besluit heeft geleid. ,,Pertinent onjuist. Er zijn ook zaken waar niemand voor opkomt, maar waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de discretionaire bevoegdheid." 

  © ANP — Staatssecretaris Mark Harbers
 8. 12/09/2018

  Interruptie van Van Dijk (SP), die erop wijst dat er 'nog schrijnendere gevallen' bestaan. Wat betekent dit voor hun, vraagt hij de staatssecretaris. Volgens Harbers bestaan er geen gelijke gevallen. ,,Het is altijd een individuele afweging die elke keer opnieuw gemaakt moet worden."

 9. 12/09/2018

  We gaan verder met het debat. Staatssecretaris Mark Harbers krijgt het woord. Hij benadrukt dat de situatie van Lili en Howick heel Nederland heeft beziggehouden. Over de redenen dat ze toch mogen blijven, wil hij vanwege de privacy niets zeggen, behalve dat het is 'vanwege actuele ontwikkelingen in het welzijn en de veiligheid'. ,,Maar dat is nooit de enige reden", voegt hij daar aan toe. 

 10. 12/09/2018

  Schorsing tot 12.10 uur

  Voordewind is klaar. Eind van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Het debat is geschorst tot 12.10 uur. Dan zal Harbers proberen de vragen van de partijen te beantwoorden. 

  © ANP
 11. 12/09/2018

  Fritsma (PVV) breekt geïrriteerd in nadat Voordewind spreekt over het 'achter de schermen meehelpen' bij Lili en Howick. Hij wil weten waar die hulp uit bestond en hoe vaak hij de afgelopen jaren op de achtergrond aan dit soort zaken heeft gewerkt. 

  Voordewind wil daar geen antwoord op geven. 

 12. 12/09/2018

  De volgende spreker is Joël Voordewind (ChristenUnie). Hij is blij met het besluit van Harbers, maar zit ook met een aantal vragen. Zo wil hij weten waar er nou precies onderzoek naar wordt gedaan. 

  © ANP — Joël Voordewind
 13. 12/09/2018

  Door met Attje Kuiken (PvdA). Ze is blij dat Lili en Howick mogen blijven en wijst er tegelijkertijd op dat er structurele aanpassingen nodig zijn om wetgeving rond het kinderasiel in goede banen te leiden.

  Kuiken wil van Harbers weten wanneer het aangekondigde onderzoek naar de procedures klaar is. Ook vraagt ze af waarom er niet gekeken wordt naar een verruiming van het kinderpardon. 

 14. 12/09/2018

  Van Toorenburg is kraakhelder: ,,Een verruiming van het kinderpardon is niet iets waar het CDA voor staat."

  © ANP — Madeleine van Toorenburg
 15. 12/09/2018

  Het woord is aan CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. ,,We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om dit soort zaken goed af te handelen." Ze vraagt zich wel af of de beslissing rond Lili en Howick een precedent schept voor al die andere kinderen. ,,Er zijn situaties waarbij we uitzetten terwijl die landen veel minder veilig zijn dan bij dit geval." 

 16. 12/09/2018

  Interruptie van Fritsma (PVV). ,,Laten we eerlijk zijn, dat onderzoek dat Harbers heeft ingesteld naar de asielprocedure is een hele goedkope truc. Dat is al lang gedaan. De procedurestapeling, het kinderpardon; het is daarbij allemaal al voorbijgekomen. Waarom zegt de VVD niet: 'er moeten maatregelen komen', in plaats van zich verschuilen achter een onderzoek? Wat we zien is politieke lafheid."

  Azmani (VVD) verwijt Fritsma dat hij alleen met kritiek komt, en niet zelf constructief meedenkt over oplossingen. 

  © ANP — Sietse Fritsma
 17. 12/09/2018

  Van Ojik (GroenLinks) wil weten welke les de VVD heeft getrokken van de situatie met Lili en Howick. Azmani nadrukt dat elke situatie uniek is. Wat voor de Armeense kinderen dus geldt, hoeft niet te gelden voor die 400 andere kinderen. ,,Ik vind natuurlijk wel dat we moeten kijken hoe we de procedures korter kunnen maken. Ook actievere uitzetting in een aandachtspunt."

 18. 12/09/2018

  Azmani (VVD) wil ook dat de procedurestapeling wordt aangepakt. 

  © ANP — Malik Azmani
 19. 12/09/2018

  Het woord is aan Malik Azmani (VVD). Hij vindt dat er eigenlijk geen specifieke zaken zoals die van Lili en Howick besproken zouden moeten worden bij een debat, maar hij begrijpt het wel. ,,Het is de staatssecretaris, en hij alleen, die de inhoud van dit dossier kent", benadrukt hij. ,,Dat besluit valt alleen maar door ons te respecteren."

 20. 12/09/2018

  Door met Roelof Bisschop (SGP). ,,Ondanks eenduidige uitspraken kunnen vreemdelingen hun verblijf zomaar tien jaar rekken", stelt hij vast. ,,Dat de staatssecretaris moet onderduiken is volstrekt onaanvaardbaar. Het zegt ook wel iets over de duistere krachten die in de discussie meespelen."

  © ANP — Roelof Bisschop
 21. 12/09/2018

  De beantwoording van Groothuizen (D66) stelt Van Dijk (SP) teleur. 

 22. 12/09/2018

  Meerdere partijen vallen Groothuizen (D66) aan. Ze willen weten hoe het nu verder moet met die 400 andere kinderen die nog in onzekerheid zitten over hun verblijfstatus.

  Groothuizen is helder:  ,,Ik had liever meer kinderen asiel gegeven. Maar het regeerakkoord is nu eenmaal de politieke realiteit.''

 23. 12/09/2018

  Ruim 117.500 mensen roepen de Tweede Kamer in een petitie op tot een humaan kinderpardon, is zojuist bekendgemaakt. ,,Er moet een oplossing komen voor deze kinderen. Het is 1 kind per gemeente, dat kan Nederland makkelijk aan'', aldus de initiatiefnemer, de actiegroep DeGoedeZaak.

 24. 12/09/2018

  Interruptie van Van Dijk (SP). ,,Heeft u niet de plicht dan ook zo te handelen bij die andere 400 kinderen?" Groothuizen: ,,U slaat de plank mis. We moeten kijken hoe we het proces beter kunnen inrichten. Alleen als er snel duidelijkheid is, kan je dit soort problemen voorkomen."

 25. 12/09/2018

  De volgende spreker is D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. ,,Goed nieuws voor Lili en Howick", begint hij. ,,Het is van belang dat we mensen snel duidelijkheid geven. Als ze mogen blijven, moeten ze zo snel mogelijk meedraaien in de samenleving. Mogen ze niet blijven, dan moeten ze ook zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst."

 26. 12/09/2018

  Door met Femke Kooten-Arissen (PvdD). Ze vindt dat het niet van 'het humeur' van de staatssecretaris zou moeten afhangen of dit soort kinderen in Nederland mogen blijven.

  Die opmerking valt verkeerd bij Madeleine van Toorenburg (CDA). ,,Zegt ze nou dat het afhankelijk is van het humeur van de staatssecretaris, terwijl er berichten zijn dat hij wordt bedreigd?"

  Kooten-Arissen: ,,Ik heb het niet beledigend bedoeld, maar wil graag van Harbers horen wat hij met die 400 andere kinderen gaat doen."

  © ANP — Madeleine van Toorenburg (CDA)
 27. 12/09/2018

  Door met Bram van Ojik (GroenLinks). Ook hij benadrukt dat een bewindsman nooit mag worden bedreigd vanwege dit besluit. Van Ojik wil dat het kinderpardon ruimhartig wordt toegepast. 

 28. 12/09/2018

  Azarkan benadrukt dat er al twintig jaar gesproken wordt over het verkorten van asielprocedures, maar dat dat nog altijd niets heeft opgeleverd. 

  © ROBIN UTRECHT — Farid Azarkan
 29. 12/09/2018

  De volgende is Farid Azarkan (Denk). ,,Lili en Howick mogen blijven. Eind goed, al goed. Maar wat een climax", zegt hij. Denk vindt dat premier Rutte gelijk heeft als hij zegt dat je soms hard moet zijn. ,,Maar tegen bankiers en frauderende VVD'ers. Niet tegen kinderen. Tegen kinderen ben je niet hard, die steun je met je hart."

 30. 12/09/2018

  ,,Het negeren van de rechterlijke uitspraken wordt tot een kunst verheven, ook door Harbers", zegt Fritsma. ,,De boel kan in Nederland ook eindeloos gerekt worden door procedure na procedure te starten." Dat moet stoppen, vindt het PVV-Kamerlid. 

  Sietse Fritsma
 31. 12/09/2018

  Door met Sietse Fritsma (PVV). ,,Het asielbeleid in Nederland is failliet. Slecht gedrag wordt beloond", begint hij zijn bijdrage. ,,We krijgen op deze manier alleen maar meer gezinnen en kinderen die op deze manier een verblijfstatus in Nederland proberen te krijgen."

 32. 12/09/2018

  Van Dijk noemt het 'walgelijk' dat Habers wordt bedreigd vanwege zijn besluit. 

 33. 12/09/2018

  Het woord is aan Jasper van Dijk (SP). ,,Wat een climax", begint hij. ,,Welk signaal geeft Harbers met het besluit aan andere kinderen en ouders die in dezelfde situatie zitten?" 

  © ANP — Jasper van Dijk (SP)
 34. 12/09/2018

  Het debat gaat beginnen en wordt voorgezeten door Frank Futselaar (SP)

  © ANP — Frank Futselaar
 35. 12/09/2018

  De Kamer zal het naadje van de kous willen weten over de situatie met Lili en Howick. Er zijn zowel voor- als tegenstanders van het besluit de kinderen toch in Nederland te laten blijven. 

 36. 12/09/2018

  Het debat start om 10.00 uur.